VAPENKONTROLL0.46 SEK FRÅN STÅENDE 0.19 SEK FRÅN HAND PÅ VAPEN